SLMS juridiska rådgivare

 

 

MICHAEL ÅBLAD

Michael är juridisk rådgivare till SLMS och dess medlemmar sedan våren 2014.

Michael har arbetat som jurist under mer än trettio år och har varit verksam inom fastighets- och finanssektorn, advokatbyråer i Stockholm och i Göteborg. Michael driver egen verksamhet sedan slutet av 1990-talet. Verksamhetens inriktning är svensk och internationell affärsjuridik.

Medlemmarna i SLMS har, inom ramen för sitt medlemskap, rätt till en timmes kostnadsfri telefonkonsultation per ärende och därefter debiteras 1.500 kronor + mervärdesskatt per arbetad timma. Ersättning för kostnadsutlägg m.m. debiteras i tillägg.

    Kontakta Michael på:
    Tel: +46 31 13 93 69
    Fax: +46 31 13 93 79
    Mobil: +46 70 790 66 67
    Mobil fax: - 46 70 711 45 65
    E-post: lawfirm.ablad@outlook.com

Välkomna att kontakta Michael för Era juridiska frågor.

 Denna sida blev uppdaterad:

SLMS
Box 1031,
181 21
   Lidingö
Sweden

Tel: 0707 288 233 (ordf.)
Fax: 08-767 27 06
Postgiro: 721 677-3
Org.nr: 813600-3574